Kyjov, městský park - vnitřní okruh
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Kyjov, městský park - vnitřní okruh
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000028
Evidenční číslo VZ
17911/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.09.2022 10:13:33
Lhůta pro podání nabídek
14.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajícího mlatového povrchu na vnitřním okruhu městského parku v Kyjově. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v situačním snímku a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30922/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_Kyjov, městský park_vnitřní okruh 416.31 KB 06.09.2022 10:13:33
Příloha č. 1_Situační snímek_park vnitřní okruh 143.87 KB 06.09.2022 10:13:33
Příloha č. 2_Výkaz výměr_Kyjov, městský park_vnitřní okruh 72.50 KB 06.09.2022 10:13:33
Příloha č. 3_Návrh smlouva o dílo 133.00 KB 06.09.2022 10:13:33
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 74.78 KB 06.09.2022 10:13:33
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 06.09.2022 10:13:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_Kyjov_park_vnitřní_okruh 326.68 KB 21.09.2022 09:34:36


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 691.04 KB 10.10.2022 12:55:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 548 021,00 bez DPH
663 105,41 s DPH
- bez DPH
- s DPH