Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Nízkoprahové denní centrum Azylový dům - PD
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000059
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-076-SVO-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.09.2022 11:05:03
Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro společné řízení a zadání stavby nízkoprahového denního centra na základě již zhotovené studie. Budova bude sestavena z mobilních obytných kontejnerů a bude umístěna v zahradě azylového domu na ulici Přímětická. Je navržena jako bezbariérový azylový dům, který bude poskytovat denní péči pro příchozí – strava, praní prádla, hygienické zázemí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31083/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva 425.49 KB 08.09.2022 11:05:03
Krycí list nabídky 43.00 KB 08.09.2022 11:05:03
Čestné prohlášeni o splnění základní způsobilosti 31.50 KB 08.09.2022 11:05:03
Návrh smlouvy 95.00 KB 08.09.2022 11:05:03
JOSEPHINE návod účastníka 949.02 KB 08.09.2022 11:05:03
JOSEPHINE Technické nároky 364.02 KB 08.09.2022 11:05:03
Studie 8.36 MB 08.09.2022 11:05:03
Etický kodex 577.59 KB 08.09.2022 11:05:03


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data