Znojmo-Rozšíření MKDS 2022
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Znojmo-Rozšíření MKDS 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000060
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2022 08:03:26
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o nový kamerový bod na domě Divišovo nám. 1, Znojmo.
Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z programu MV č. 314080 – Program prevence kriminality na místní úrovni 2022.
Specifikace a rozsah díla je stanoven výkazem výměr a zadávací dokumentací.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
420 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31144/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.73 KB 09.09.2022 08:03:26
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 09.09.2022 08:03:26
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 58.62 KB 09.09.2022 08:03:26
Př.4_Dokumentace 3.85 MB 09.09.2022 08:03:26
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 09.09.2022 08:03:26
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 09.09.2022 08:03:26
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 09.09.2022 08:03:26
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 445.76 KB 09.09.2022 08:03:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data