,,Dodávky software II."
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
,,Dodávky software II."
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000074
Evidenční číslo VZ
NR-106-22-PŘ-Ku
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.09.2022 11:10:05
Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci poskytnutí dodávek software včetně dopravy do místa plnění. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31293/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 747.90 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.60 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 53.07 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.25 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.85 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 20.54 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.26 KB 13.09.2022 11:10:05
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.86 KB 13.09.2022 11:10:05


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 358.31 KB 26.09.2022 09:18:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv_AUTOCONT a.s. 61.07 KB 19.12.2022 12:04:15
Registr smluv_Brain computers s.r.o. 61.32 KB 19.12.2022 12:06:01
Registr smluv_DATA-INTER spol. s r.o. 61.41 KB 19.12.2022 12:06:33
Registr smluv_ exe, a.s., odštěpný závod 59.19 KB 19.12.2022 12:07:05
Registr smluv_MASTER IT Technologies, a.s. 61.28 KB 19.12.2022 12:07:38
Registr smluv_ S&T CZ s.r.o. 61.25 KB 19.12.2022 12:10:00
Registr smluv_SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 61.29 KB 19.12.2022 12:10:49
Registr smluv_VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 61.47 KB 19.12.2022 12:11:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
S&T CZ s.r.o. 44846029 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 24207519 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AutoCont CZ a.s. 47676795 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BRAIN computers s.r.o. 25397256 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 28606582 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
DATA-INTER spol. s r.o. 14615754 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
exe, a.s., odštěpný závod 05099994 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
ECHOpix s.r.o. 29458552 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
S&T CZ s.r.o. 44846029 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 24207519 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
AutoCont CZ a.s. 47676795 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
BRAIN computers s.r.o. 25397256 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 28606582 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
MASTER IT Technologies, a.s. 27851931 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
DATA-INTER spol. s r.o. 14615754 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
exe, a.s., odštěpný závod 05099994 rok 2022 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH