PD - Areál autobusy Hranečník - Sklad 05 - Nová podlaha
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Areál autobusy Hranečník - Sklad 05 - Nová podlaha
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000075
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2022 09:07:30
Lhůta pro podání nabídek
12.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „PD – Areál autobusy Hranečník – Sklad 05 – Nová podlaha“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31385/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.11.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.62 KB 14.09.2022 09:07:30
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 389.38 KB 14.09.2022 09:07:30
Příloha č. 3 ZD - Sklad 05 - Půdorys I.NP 73.80 KB 14.09.2022 09:07:30
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.42 KB 14.09.2022 09:07:30
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.97 KB 14.09.2022 09:07:30
ZD - PD - Areál autobusy Hranečník - Sklad 05 - Nová podlaha 976.68 KB 14.09.2022 09:07:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Projekt 2010, s.r.o. 48391531 Zařazen Česká republika Ne 240 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data