Rekonstrukce montážních kanálů II
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce montážních kanálů II
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000079
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.09.2022 10:48:00
Lhůta pro podání nabídek
20.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce montážních kanálů II“ v Hale I a III v Areálu trolejbusy Ostrava, v rozsahu a členění podle projektové dokumentace pod názvem „Montážní kanály v areálech DPO III, Areál trolejbusy Ostrava, Hala I a III – Rekonstrukce montážních kanálů“ vypracované společností Projekt HTL s.r.o., se sídlem Pohraniční 27, 703 00, Ostrava – Vítkovice, arch. č.: HTL-4341-T080.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32045/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 946.98 KB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 24.89 KB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 691.18 KB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 41.26 MB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 84.86 KB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů včetně prohlášení k sankcím 94.60 KB 29.09.2022 10:48:00
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.97 KB 29.09.2022 10:48:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23008245 62.68 KB 09.01.2023 11:32:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne 5 641 592,88 bez DPH
- s DPH
MORYS s.r.o. 42864771 Zařazen Česká republika Ne 4 889 255,39 bez DPH
- s DPH
ing. Petr Kopec s.r.o. 255835491 Zařazen Česká republika Ne 5 803 218,10 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MORYS s.r.o. 42864771 2022 4 889 255,39 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH