Most ev. č. 290-023 Poniklá
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev. č. 290-023 Poniklá
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000006
Evidenční číslo VZ
28/2022
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.10.2022 15:25:37
Lhůta pro podání nabídek
25.10.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 991 466.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32495/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1a - Specifikace akce 8.88 MB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 1b - Specifikace akce 43.18 MB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy 82.03 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení kvalifikace 36.53 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů 14.89 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 17.19 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 6 - Autorizované osoby 19.59 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 7 - Vzor krycího listu 22.02 KB 05.10.2022 15:25:37
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 199.53 KB 05.10.2022 15:25:37
Výzva k podání nabídky a ZD 370.05 KB 05.10.2022 15:25:37
Vysvětlení ZD č. 1 196.00 KB 18.10.2022 15:46:31
Vysvětlení ZD č. 2 195.27 KB 20.10.2022 12:54:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.89 KB 22.11.2022 09:05:12
Verze 1 48.89 KB 21.11.2022 14:47:26


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TOP CON SERVIS s.r.o. 45274983 Zařazen Česká republika Ne 1 125 000,00 bez DPH
1 361 250,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TOP CON SERVIS s.r.o. 45274983