Výměna technologií pro ohřev teplé vody
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna technologií pro ohřev teplé vody
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
VZMR12-2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2022 22:26:35
Lhůta pro podání nabídek
24.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výměna zásobníků TUV pro objekty polikliniky a dětské nemocnice. Cílem je zajištění ohřevu teplé vody při snížení energetické náročnosti, vyřešení problémů spojených se současnými zásobníky, které jsou na hranici životnosti. Ve stávajícím stavu jsou v kotelně ve 2.PP polikliniky umístěny tři ležaté zásobníky. Tyto budou vyměněny za celkem pět nových stojatých nerezových zásobníků o objemech 1000 l a 800 l. V daném prostoru budou vybudovány betonové základy pro zásobníky, zřízeno odvodnění a opravena podlaha a ostatní povrchy. Dále bude vyměněno osvětlení. Zásobníky budou napojeny na stávající rozvody a zařízení.

Akce bude provedena ve více krocích tak, aby nebyla přerušena dodávka teplé vody do polikliniky a dětské nemocnice.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32720/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 281.90 KB 12.10.2022 22:26:35
Příloha č.1 - Vzor čestného prohlášení 45.50 KB 12.10.2022 22:26:35
Příloha č.2 - Projektová dokumentace 3.36 MB 12.10.2022 22:26:35
Příloha č.3 - Položkový rozpočet 107.11 KB 12.10.2022 22:26:35
Příloha č.4 - Smlouva o dílo 78.00 KB 12.10.2022 22:26:35
Příloha č.5 – Požadavky na elektronickou komunikaci 20.45 KB 12.10.2022 22:26:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Tomáš Burďák 66080924 Zařazen Česká republika Ne 3 999 969,73 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Tomáš Burďák 66080924