Propojovací cesta Hnědka - Přimětice
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Propojovací cesta Hnědka - Přimětice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000065
Evidenční číslo VZ
VZ-2022-081-JAN-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2022 14:04:57
Lhůta pro podání nabídek
21.10.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Vybudování stezky pro pěší a cyklisty propojující sídliště Přímětice s lokalitou zahrádek Pražská. Součástí stavby je překonání koryta potoku Leska pod silničním obchvatem Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z výkazu výměr a smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 352 535.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32811/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1.výzva 29.44 KB 12.10.2022 14:04:57
2.krycí list nabídky 42.50 KB 12.10.2022 14:04:57
3.čestné prohlášení 27.50 KB 12.10.2022 14:04:57
4.smlouva o dílo 120.50 KB 12.10.2022 14:04:57
5.zkrácený návod účastník 949.02 KB 12.10.2022 14:04:57
6.technické nároky 364.02 KB 12.10.2022 14:04:57
7.zadání 3.20 MB 12.10.2022 14:04:57
8.etický kodex 577.59 KB 12.10.2022 14:04:57


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná SoD 5.95 MB 18.11.2022 07:44:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BoBaStav s.r.o. 03330494 Zařazen Česká republika Ne 947 321,00 bez DPH
1 146 258,41 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data