NÁKUP ŽIDLÍ 2022 – MěÚ HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
NÁKUP ŽIDLÍ 2022 – MěÚ HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000054
Evidenční číslo VZ
160/ID34015/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.11.2022 14:43:38
Lhůta pro podání nabídek
10.11.2022 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky nákup nových kancelářských židlí (doplnění stávajícího kancelářského nábytku pro Městský úřad Hodonín). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedená v příloze č. 1 Technická specifikace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34015/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
15.11.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_NÁKUP ŽIDLÍ 2022 - MěÚ Hodonín 185.45 KB 04.11.2022 14:43:38
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_NÁKUP ŽIDLÍ 2022 - MěÚ Hodonín 308.75 KB 04.11.2022 14:43:38
Příloha č. 1_Technická specifikace 77.78 KB 04.11.2022 14:43:38
Příloha č. 2_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 04.11.2022 14:43:38


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_NÁKUP ŽIDLÍ 2022 - MěÚ Hodonín 196.42 KB 14.11.2022 12:15:26
SOUHRNNÝ PROTOKOL_NÁKUP ŽIDLÍ 2022 - MěÚ Hodonín 33.49 KB 14.11.2022 12:22:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Objednávka_Multised, spol. s r.o. (IČO 26189160, CZ)_NÁKUP ŽIDLÍ 2022 - MěÚ Hodonín 979.06 KB 07.12.2022 10:39:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Multised, spol. s r.o. 26189160 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
81 457,20 s DPH
AJAX CZ s.r.o. 28977653 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
86 398,84 s DPH
B-Credit s.r.o. 60066091 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
89 661,00 s DPH
Mias OC spol. s r.o. 00529435 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
98 239,40 s DPH
Dušan Grombiřík DAG Interier 65381696 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
97 805,51 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Multised, spol. s r.o. 26189160 67 320,00 bez DPH
81 457,20 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Multised, spol. s r.o. 26189160 Ukončení plnění 09.12.2022. - bez DPH
- s DPH
67 320,00 bez DPH
81 457,20 s DPH