ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – BYTOVÉ DOMY PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000055
Evidenční číslo VZ
160/ID34270/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.11.2022 11:56:23
Lhůta pro podání nabídek
16.11.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka služby – úklid společných prostor bytových domů. Podrobná specifikace (výčet činností) je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34270/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA 186.58 KB 09.11.2022 11:56:23
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA 358.39 KB 09.11.2022 11:56:23
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 41.52 KB 09.11.2022 11:56:23
Příloha č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.37 KB 09.11.2022 11:56:23
Příloha č. 3_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 09.11.2022 11:56:23


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA 244.10 KB 22.11.2022 11:55:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Mianka, s.r.o. (IČO 09648941, CZ)_ÚKLIDY SPOLEČNÝCH PROSTOR – PR. VESELÉHO, JANÁČKOVA 2.26 MB 16.01.2023 10:12:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Úklid Skokan s.r.o. 07984006 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
15 400,00 s DPH
PERFECT pure service, o.p.s. 02119463 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
13 640,00 s DPH
Mianka, s.r.o. 09648941 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
12 180,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Mianka, s.r.o. 09648941 - bez DPH
12 180,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH