Změna č. 3 Územního plánu Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Změna č. 3 Územního plánu Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000035
Evidenční číslo VZ
21830/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.11.2022 08:34:47
Lhůta pro podání nabídek
22.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Změna č. 3 Územního plánu Kyjov“ je zhotovení změny č. 3 Územního plánu Kyjov v těchto etapách:
I. etapa Návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov pro společné jednání
II. etapa Upravený návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov pro veřejné projednání
III. etapa Výsledný návrh změny č. 3 Územního plánu Kyjov po veřejném projednání
IV. etapa Úplné znění Územního plánu Kyjov po změně č. 3
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dílo“), s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33974/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.12.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č. 3 238.23 KB 10.11.2022 08:34:47
Příloha č. 1_Zpráva o uplatňování a zm.č.3 ÚP Kyjov 2022 5.20 MB 10.11.2022 08:34:47
Příloha č. 2_Smlouva o dílo_Změna č.3 Územního plánu 124.50 KB 10.11.2022 08:34:47
Příloha č. 3_Čestné prohlášení_Změna č. 3_ÚP 74.32 KB 10.11.2022 08:34:47
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 10.11.2022 08:34:47


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZMR 417.48 KB 12.12.2022 12:47:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data