Dodávka nových dřevěných pražců 2023
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových dřevěných pražců 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000093
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2022 13:00:16
Lhůta pro podání nabídek
29.11.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je dodávka nových dřevěných impregnovaných příčných a výhybkových pražců včetně dopravy do místa plnění. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34479/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 847.66 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 70.11 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 43.88 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 12.09 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.54 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 34.41 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 28.59 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 7 ZD - Vzor ČP - střet zájmů a sankce 96.84 KB 14.11.2022 13:00:16
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.96 KB 14.11.2022 13:00:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data