Modernizace diagnostických UZ systémů
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace diagnostických UZ systémů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000017
Evidenční číslo VZ
NsPCL 568/22-právní
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.11.2022 14:59:13
Lhůta pro podání nabídek
02.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34379/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 395.34 KB 15.11.2022 14:59:13
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 191.50 KB 15.11.2022 14:59:13
Příloha č.2 ZP - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 17.86 KB 15.11.2022 14:59:13
Příloha č.3 ZP - Návrh kupní smlouvy 264.00 KB 15.11.2022 14:59:13
Příloha č.4 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 15.11.2022 14:59:13


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnějsí nabídky 317.14 KB 06.03.2023 09:20:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 279.20 KB 03.03.2023 09:46:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
S & T Plus s.r.o. 25701576 Zařazen Česká republika Ne 3 538 010,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
S & T Plus s.r.o. 25701576