Silnice II/286 Bradlecká Lhota, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/286 Bradlecká Lhota, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000008
Evidenční číslo VZ
29/2022
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.11.2022 14:41:05
Lhůta pro podání nabídek
02.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
998 850.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34674/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD 376.19 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 2.36 MB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy 82.87 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení kvalifikace 37.53 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 4 - Podrobný rozpis ceny 15.70 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 17.14 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 6 - Autorizované osoby 20.19 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 7 - Vzor krycího listu 22.04 KB 16.11.2022 14:41:05
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 199.53 KB 16.11.2022 14:41:05


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy v registru smluv 48.77 KB 21.12.2022 09:30:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
M – PROJEKCE s.r.o. 05061415 Zařazen Česká republika Ne 768 500,00 bez DPH
929 885,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
M – PROJEKCE s.r.o. 05061415