Kyjov - rozšíření parkoviště ul. Zahradní
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Kyjov - rozšíření parkoviště ul. Zahradní
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000037
Evidenční číslo VZ
21868/2022
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.11.2022 10:56:45
Lhůta pro podání nabídek
01.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovacích stání na ulici Zahradní na místě stávající nevyužité zelené plochy. Dojde k vybudování 27 kolmých a 4 podélných parkovacích stání podél komunikace. Celková plocha řešené stavby je 746,70 m2.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10766/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Rozšíření parkoviště ulice Zahradní 514.81 KB 21.11.2022 10:56:45
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 8.90 MB 21.11.2022 10:56:45
Příloha č. 2 - Soupis prací 78.50 KB 21.11.2022 10:56:45
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 323.00 KB 21.11.2022 10:56:45
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 193.52 KB 21.11.2022 10:56:45
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 21.11.2022 10:56:45


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE_Č. 1 - Rozšíření parkoviště ulice Zahradní 442.90 KB 25.11.2022 08:50:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data