Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových kolejnic tvaru 57R1/R260
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000099
Evidenční číslo VZ
Z2022-047690
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.11.2022 08:50:42
Lhůta pro podání nabídek
28.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 192 ks nových kolejnic tvaru 57R1/R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m, a to ve 2 dodávkách. Bližší specifikace předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35111/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.46 MB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.20 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 92.64 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.91 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 4 ZD_Návrh Kupní smlouvy 44.84 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.74 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 6 ZD_Vymezení obchodního tajemství 34.27 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 7 ZD_Pravidla soc. odpovědnosti 28.44 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 8 ZD_Čestné prohlášení_SANKCE 92.98 KB 25.11.2022 08:50:42
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 91.76 KB 25.11.2022 08:50:42


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 716.99 KB 12.12.2022 12:42:13


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 822.87 KB 03.04.2023 17:22:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23811189 61.28 KB 23.03.2023 15:59:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HAMER, spol. s r.o., sídlo: U parku 205, Kanada, 739 61 Třinec 47154110 Zařazen Česká republika Ne 7 546 973,00 bez DPH
9 131 837,33 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HAMER, spol. s r.o., sídlo: U parku 205, Kanada, 739 61 Třinec 47154110 2023 7 546 973,00 bez DPH
9 131 837,33 s DPH
6 760 917,61 bez DPH
8 180 710,31 s DPH