NÁKUP TABLETŮ – ZM 2022 – HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
NÁKUP TABLETŮ – ZM 2022 – HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000060
Evidenční číslo VZ
150/ID35757/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.12.2022 13:59:48
Lhůta pro podání nabídek
15.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup 20 ks tabletů s příslušenstvím pro Městský úřad Hodonín, včetně dopravy do místa plnění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35757/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 166.33 KB 08.12.2022 13:59:48
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 236.71 KB 08.12.2022 13:59:48
Příloha č. 1_FORMULÁŘ NABÍDKY 34.99 KB 08.12.2022 13:59:48
Příloha č. 2_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.52 KB 08.12.2022 13:59:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 180.35 KB 15.12.2022 13:11:38
SOUHRNNÝ PROTOKOL_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 31.63 KB 15.12.2022 13:11:53
REVOKACE ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 178.31 KB 16.12.2022 11:19:30
2 ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 181.44 KB 16.12.2022 11:19:58
II. SOUHRNNÝ PROTOKOL_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 31.09 KB 16.12.2022 11:20:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Objednávka_Z+M Partner, spol. s r.o. (IČO 26843935, CZ)_NÁKUP TABLETŮ - ZM 2022 1.65 MB 21.12.2022 07:36:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
XANADU a.s. 14498138 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
173 489,80 s DPH
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 Zařazen Česká republika Ne 160 100,00 bez DPH
193 721,00 s DPH
PROG4 s. r. o. 25549120 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
208 725,00 s DPH
Af Office, s.r.o. 26768771 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
223 390,20 s DPH
FLAME System s.r.o. 26846888 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
232 078,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 160 100,00 bez DPH
193 721,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Z + M Partner, spol. s r.o. 26843935 Plnění ukončeno dne 31.01.2023. - bez DPH
- s DPH
160 100,00 bez DPH
193 721,00 s DPH