Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka pohonných hmot - střediska Česká Lípa, Liberec, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Nová Ves, Frýdlant a Turnov
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000037
Evidenční číslo VZ
Z2022-051966
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.12.2022 15:13:57
Lhůta pro podání nabídek
20.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je závazek Dodavatele dodávat pohonné hmoty - motorovou naftu a arktickou naftu - do nádrže na naftu v místě plnění dle Smlouvy, a to v kvalitě splňující veškeré legislativní požadavky a požadavky vyplývající z ČSN, a dále závazek umožnit Zadavateli nabýt vlastnické právo k předmětu dodávek.
Motorová nafta musí odpovídat normě ČSN EN 590. Od 1. 12. do 28. 2. předmětem dodávek může být dle požadavků Zadavatele motorová nafta arktická dle ČSN EN 590 s filtrovatelností nižší než -32°C - v klimatických podmínkách arktického nebo extrémně studeného klima. Podíl arktické nafty na celkovém objemu plnění se předpokládá v objemu 27 % (odpovídá 3 měsícům z 12 v jednom roce).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36143/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545 423 450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 158.77 KB 19.12.2022 15:13:57
Příloha č. 1 ZD - Závazný návrh smlouvy 208.00 KB 19.12.2022 15:13:57
Příloha č. 2 ZD - Tabulka dodávek k ocenění 10.30 KB 19.12.2022 15:13:57
Příloha č. 5 ZD - El. komunikace Josephine 42.03 KB 19.12.2022 15:13:57
Příloha č. 1 Smlouvy - 1. část 3.34 MB 19.12.2022 15:13:57
Příloha č. 1 Smlouvy - 2. část 1.12 MB 19.12.2022 15:13:57


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 280.72 KB 20.12.2022 20:57:25
Vysvětlení ZD 1 - Upravená zadávací dokumentace 158.76 KB 20.12.2022 20:57:52
Vysvětlení ZD 1 - Upravený návrh smlouvy 208.50 KB 20.12.2022 20:58:11


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 205.42 KB 13.02.2023 17:32:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 3.47 MB 13.02.2023 17:32:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ČEPRO, a.s. 60193531 Zařazen Česká republika Ne 30,97 bez DPH
- s DPH
KM – PRONA, a.s. 25479733 Zařazen Česká republika Ne 30,59 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KM – PRONA, a.s. 25479733