Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění logistických služeb pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2022-053363
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.01.2023 11:21:15
Lhůta pro podání nabídek
27.02.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování logistických služeb zadavateli spočívajících v převzetí spotřebního zdravotnického materiálu a materiálu technického zabezpečení od jednotlivých dodavatelů v centrálním (konsignačním) skladu dodavatele, následné konsolidaci a kompletaci spotřebního materiálu a jeho následném dodání do stanic v areálu zadavatele v množství určeném zadavatelem v jeho dílčích objednávkách.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je současně skladování a vedení správy zásob spotřebního materiálu v centrálním (konsignačním) skladu provozovaném dodavatelem.
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je rovněž provoz elektronického skladového systému a elektronického objednávkového systému.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 960 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36236/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Přílohy č.1 - 9 ZD 1.21 MB 02.01.2023 11:21:15
Zadávací dokumentace 406.56 KB 17.01.2023 09:31:40
Verze 1 406.43 KB 02.01.2023 11:21:15


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 198.71 KB 17.01.2023 09:30:28


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o změně ZD 92.75 KB 17.01.2023 09:30:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data