Anesteziologické přístroje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Anesteziologické přístroje
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000001
Evidenční číslo VZ
NsPCL 600/22-právní
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.01.2023 21:43:55
Lhůta pro podání nabídek
06.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení anesteziologických sestav sestávajících se z narkotizačního přístroje, ventilátoru a anesteziologického monitoru vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace pro potřeby oddělení centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35776/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 241.50 KB 06.01.2023 21:43:55
Příloha č.2 ZP - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 11.34 KB 06.01.2023 21:43:55
Příloha č.3 ZP - Návrh kupní smlouvy 266.50 KB 06.01.2023 21:43:55
Příloha č.4 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 06.01.2023 21:43:55
Příloha č.5 ZP - Vzor čestného prohlášení 43.50 KB 06.01.2023 21:43:55
ZD_Anesteziologické přístroje 425.73 KB 06.01.2023 21:43:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data