Vývoj, implementace a údržba software
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Vývoj, implementace a údržba software
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.01.2023 14:17:32
Lhůta pro podání nabídek
01.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci zajištění služeb spojených s vývojem, implementací a údržbou software. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2026 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36830/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.58 KB 17.01.2023 14:17:32
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 60.78 KB 17.01.2023 14:17:32
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.25 KB 17.01.2023 14:17:32
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných zakázek 20.35 KB 17.01.2023 14:17:32
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.29 KB 17.01.2023 14:17:32
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 511.70 KB 17.01.2023 14:17:32
Zadávací dokumentace 670.73 KB 17.01.2023 14:17:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 474.47 KB 27.01.2023 08:11:23
Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Aktualizovaná příloha č. 2 ZD - Rámcová smlouva. 60.87 KB 27.01.2023 08:12:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data