Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Účelová komunikace z ul. Vazová, Uherský Brod
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000003
Evidenční číslo VZ
MUUB/9432/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.01.2023 14:25:06
Lhůta pro podání nabídek
24.02.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění je vybudování účelové komunikace, která bude sloužit pro příjezd k drážnímu areálu. Jedná se o provedení přeložení stávající komunikace v souvislosti s budoucím mimoúrovňovým dopravním propojením ulic U Porážky, Vazová a Pod Valy, kterou je zapotřebí realizovat s předstihem z důvodu zajištění provozu a stavebních úprav dotčeného území.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37074/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
572 805 231
libor.obadal@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 32.64 MB 25.01.2023 14:25:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 144.03 KB 16.02.2023 06:45:37
Příloha k Vysvětlení ZD č. 1 129.77 KB 16.02.2023 06:45:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 8.26 MB 22.03.2023 11:59:46
Dodatek č. 1 2.13 MB 03.05.2023 07:47:54
Dodatek č. 2 1,020.31 KB 19.06.2023 11:21:31


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 2023 330.79 KB 15.12.2023 10:03:29


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 617.45 KB 05.04.2023 13:48:20
Rozhodnutí o výběru 234.86 KB 05.04.2023 13:50:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data