PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000005
Evidenční číslo VZ
180/ID37761/2023
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2023 17:00:36
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zpracování díla je provedení technologických geologicko-průzkumných prací v rozsahu provedení inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a geotechnického vyhotovení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37761/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
20.02.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 160.24 KB 06.02.2023 17:00:36
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 230.54 KB 06.02.2023 17:00:36
Příloha č. 1_Podklad pro vytýčení IGP a HGP 917.95 KB 06.02.2023 17:00:36
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 45.47 KB 06.02.2023 17:00:36
Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY 35.95 KB 06.02.2023 17:00:36
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 06.02.2023 17:00:36


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 239.60 KB 09.02.2023 11:41:41


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VZ_VZMR_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 181.85 KB 20.02.2023 15:54:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data