Ořezy stromoví
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ořezy stromoví
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000013
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.02.2023 13:34:19
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je kácení stromů, náhradní výsadba, ořezy stromoví a keřů podél tramvajových a trolejbusových tratí provozovaných objednatelem a dále v areálech a dalších objektech objednatele podle jednotlivých Dílčích objednávek objednatele. V rámci veřejné zakázky mohou být uzavřeny rámcové smlouvy s více dodavateli. Rámcové smlouvy budou uzavřeny na období do 31. 12. 2028, nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu za všechny smlouvy uzavřené v rámci předmětného řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci a zejména pak v Příloze č. 2 Zadávací dokumentace - Návrh Rámcové smlouvy o dílo (viz Profil zadavatele).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/37931/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 840.55 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení - zákl. způs. 22.83 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 42.72 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 101.17 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.16 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 5 ZD - Vzor objednávky 66.04 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 6 ZD - Vzor čestného prohlášení - střet zájmů a sankce 94.37 KB 10.02.2023 13:34:19
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 23.02 KB 10.02.2023 13:34:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 416.17 KB 14.02.2023 14:01:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data