Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Hemodialyzační přístroj pro kontinuální dialýzu v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000009
Evidenční číslo VZ
NsPCL 151/23-právní
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2023 14:56:51
Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
580 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38855/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Vzor čestného prohlášení 55.00 KB 09.03.2023 14:56:51
Příloha č.2 ZP - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů 51.31 KB 09.03.2023 14:56:51
Příloha č.3 ZP - Formulář ceny 36.50 KB 09.03.2023 14:56:51
Příloha č.4 ZP - Návrh kupní smlouva 262.00 KB 09.03.2023 14:56:51
Příloha č.5 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 20.37 KB 09.03.2023 14:56:51
Zadávací dokumentace 366.22 KB 09.03.2023 14:56:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data