Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přimětice
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Zpracování PD Zázemí pro fotbalový klub Přimětice
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000006
Evidenční číslo VZ
VZ-2023-008-JAN-ITS
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.03.2023 15:27:53
Lhůta pro podání nabídek
27.03.2023 16:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o vypracování dvoustupňové PD řešící adaptaci objektu bývalé kotelny na šatny se zázemím pro fotbalový klub. Vypracování 1. stupně v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 2. stupeň bude vypracován jako dokumentace pro zadání zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. vč. výkazu výměr.
Součástí prací je i zajištění geodetického zaměření stávající stavby kotelny a přilehlého prostoru pro potřeby zhotovení projektové dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39161/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Michal Jančík
michal.jancik@muznojmo.cz
+420 515216302
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
1.výzva 75.50 KB 15.03.2023 15:27:53
2.krycí list 43.00 KB 15.03.2023 15:27:53
3.čestné prohlášení 27.50 KB 15.03.2023 15:27:53
4.smlouva o dílo 107.00 KB 15.03.2023 15:27:53
5.zkrácený návod účastník 949.02 KB 15.03.2023 15:27:53
6.technické nároky 364.02 KB 15.03.2023 15:27:53
7.zadání 13.98 MB 15.03.2023 15:27:53
8.etický kodex 577.59 KB 15.03.2023 15:27:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo 587.91 KB 26.09.2023 11:13:16
DODATEK č.1 ke SoD 1.60 MB 02.02.2024 15:06:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Prokop & Werner 09598952 Zařazen Česká republika Ne 592 000,00 bez DPH
716 320,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data