Most M14 Kyjov, ul. Jungmannova – chodníky a přilehlá komunikace
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Most M14 Kyjov, ul. Jungmannova – chodníky a přilehlá komunikace
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000013
Evidenční číslo VZ
6504/2023
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.03.2023 12:00:26
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky jsou opravy a udržovací práce komunikace a chodníků přilehlé k mostu M14 a okolí.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v situačním plánku (příloha č. 1 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39306/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.04.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky_MOST_M14_CHODNÍKY_A_PŘIL.KOMUNIKACE 571.43 KB 20.03.2023 12:00:26
Příloha č. 1_Situace 494.02 KB 20.03.2023 12:00:26
Příloha č. 2_Návrh smlouva o dílo - most M14 - chodníky komunikace ul. Jungmannova 137.50 KB 20.03.2023 12:00:26
Příloha č. 3_Výkaz výměr 36.05 KB 20.03.2023 12:00:26
Příloha č. 4_Čestné prohlášení_MOST M14_CHODNÍKY A PŘIL.KOMUNIKACE 75.37 KB 20.03.2023 12:00:26
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 20.03.2023 12:00:26


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 427.94 KB 04.04.2023 09:14:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 804.21 KB 14.04.2023 13:25:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SaM silnice a mosty a.s. 25018094 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 2023 592 586,26 bez DPH
717 029,37 s DPH
- bez DPH
717 029,37 s DPH