Pojištění města Bystřice pod Hostýnem (pojištění majetku a odpovědnosti)
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Pojištění města Bystřice pod Hostýnem (pojištění majetku a odpovědnosti)
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000003
Evidenční číslo VZ
OVS 30/2023 RePe
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2023 11:49:39
Lhůta pro podání nabídek
14.04.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku zadavatele a obecné odpovědnosti za újmu zadavatele, včetně jím zřízených příspěvkových organizací
a obchodních společností.
Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39047/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace 435.31 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.1 - Obchodní podmínky 433.95 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.2 - Krycí list nabídky_VZOR 37.50 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti_VZOR 41.00 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.4 - Čestné prohlášení o profesní způsobilosti_VZOR 45.50 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.5 - Čestné prohlášení o technické kvalifikaci_VZOR 71.00 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.6 - Čestné prohlášení ke vztahu k ruským_běloruským subjektům_VZOR 49.50 KB 23.03.2023 11:49:39
Příloha č.7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 255.55 KB 23.03.2023 11:49:39


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 229.94 KB 19.05.2023 13:05:29


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 245.64 KB 29.05.2023 07:48:16


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Pojistná smlouva 3.89 MB 26.05.2023 11:04:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance 63998530 Zařazen Česká republika Ne 2 475 696,00 bez DPH
2 475 696,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Vienna Insurance 63998530