Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace budovy hlavní tribuny a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2023-035717
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2023 15:39:33
Lhůta pro podání nabídek
02.05.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební úpravy, týkající se rekonstrukce hlavních a vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále.
Z hlediska projektové dokumentace je stavba rozdělena na 2 části:
I) Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále a
II) Oprava vedlejších tribun fotbalového areálu v Bruntále.
Více viz. zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
10 601 194.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/39797/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.07.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 699.53 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 51.00 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.50 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.25 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 539.31 KB 11.04.2023 15:39:33
Přílohač. 5 ZD - Smlouva dílo (závazný dokument) 80.12 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 17.33 MB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 8 ZD – Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 440.00 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 9 ZD – Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 60.00 KB 11.04.2023 15:39:33
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 402.43 KB 11.04.2023 15:39:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 304.96 KB 10.08.2023 15:13:30


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 54.37 KB 27.07.2023 15:41:50
MV - registr smluv - dodatek č. 01 42.53 KB 12.12.2023 16:13:15
MV - registr smluv - dodatek č. 02 42.52 KB 28.02.2024 11:53:58


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol otevírání obálek 752.71 KB 05.05.2023 09:13:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen Česká republika Ne 12 630 574,00 bez DPH
- s DPH
JURČÍK-STAVEBNICTVÍ S.R.O. 26876574 Zařazen Česká republika Ne 8 911 343,44 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
JURČÍK-STAVEBNICTVÍ S.R.O. 26876574 2023 4 206 110,95 bez DPH
5 089 394,25 s DPH
3 572 362,67 bez DPH
4 322 558,83 s DPH
JURČÍK-STAVEBNICTVÍ S.R.O. 26876574 2024 4 190 374,09 bez DPH
5 070 352,64 s DPH
618 011,42 bez DPH
747 793,81 s DPH