ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – REKONSTRUKCE STŘECH
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – REKONSTRUKCE STŘECH
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000026
Evidenční číslo VZ
150/ID40531/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.04.2023 13:17:16
Lhůta pro podání nabídek
15.05.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části původních plochých a šikmých střech objektu základní školy na ulici Mírové náměstí 19 v Hodoníně. Jedná se o stavební úpravy, kterými se zasahuje do nosných konstrukcí stavby. Provedení stavby je rozděleno na části, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci stavby.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40531/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH 208.79 KB 20.04.2023 13:17:16
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH 272.58 KB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 9.43 MB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 685.99 KB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 203.00 KB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 44.19 KB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 122.07 KB 20.04.2023 13:17:16
Příloha č. 6_Podmínky el. aukce 91.66 KB 20.04.2023 13:17:16


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH 185.40 KB 18.05.2023 09:02:24


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH 190.44 KB 25.05.2023 09:36:34
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH 183.78 KB 25.05.2023 09:36:49
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE STŘECH_@ 164.26 KB 25.05.2023 09:37:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
14 393 694,50 s DPH
REPOS-ING s.r.o. 05791171 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
19 384 467,92 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SBD, spol. s r.o. 26967731