Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000034
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.04.2023 11:26:56
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Kanalizace bude rozdělena na stoky A, B, C, D, které zajistí odvod splaškových vod od jednotlivých objektů v areálu. Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno přes stávající šachtici Š0. Za touto šachtice je již kanalizace DN400 BET, provozovatel OVaK a.s., majetek města Ostravy.
Poznámka: Na stoce A v místě přechodu přes kolejiště (mezi šachtami Š4 a Š3) bude provedena bezvýkopová technologie za pomocí protlačení ocelové chráničky. Délka protlaku činí 27,0 m. Protlak bude rovněž proveden na stoce A mezi šachtami Š6 – Š5a v ocelové chráničce v délce 24,5 m.

Vedlejší kanalizační stoky budou provedeny z PP KG DN 150. Na konci větve bude zřízena revizní šachtička typová plastová DN 425.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
office@arws.cz
+420 725992682
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40838/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
office@arws.cz
+420 725992682
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kompletní zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh 15.72 MB 28.04.2023 11:26:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data