Silnice III/28315 Turnov, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/28315 Turnov, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000002
Evidenční číslo VZ
10/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.05.2023 13:34:09
Lhůta pro podání nabídek
22.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 124 990.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Ing. Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40653/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Ing. Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
22.05.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 377.33 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 1 - Specifikace akce 5.43 MB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 2 - Závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 84.63 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 38.10 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 4 – Podrobný rozpis ceny 12.62 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 17.18 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 6 – Vzor délka odborné praxe 20.02 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 7 – Vzor krycího listu nabídky 22.16 KB 04.05.2023 13:34:09
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 198.98 KB 04.05.2023 13:34:09


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 180.72 KB 19.05.2023 11:08:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data