Most ev. č. 268-024 a 268-025 v Zákupech
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Most ev. č. 268-024 a 268-025 v Zákupech
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000003
Evidenční číslo VZ
08/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.05.2023 11:47:53
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 293 120.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Ing. Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41094/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Ing. Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 373.25 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 1 - Specifikace akce 30.08 MB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 2 - Závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 85.10 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 36.67 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 4 – Podrobný rozpis ceny 12.85 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 17.17 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 6 – Vzor délka odborné praxe 19.62 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 7 – Vzor krycího listu nabídky 22.17 KB 05.05.2023 11:47:53
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 198.98 KB 05.05.2023 11:47:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 184.41 KB 19.05.2023 11:29:14
Dodatečné informace č. 1 - příloha č. 4 15.71 KB 19.05.2023 11:29:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění v registru smluv 56.39 KB 27.06.2023 14:37:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Projektová kancelář VANER s.r.o. 25458990 Zařazen Česká republika Ne 850 250,00 bez DPH
1 028 802,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Projektová kancelář VANER s.r.o. 25458990