Trafostanice – dílčí modernizace technologie
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Trafostanice – dílčí modernizace technologie
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000014
Evidenční číslo VZ
NsPCL /23-právní
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2023 15:07:34
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílčí modernizace technologického zařízení, resp. prvků elektrotechnického zařízení VN-22kV umístěného ve velkoodběratelské trafostanici č. CL_0797–22/0,4kV.

Modernizace bude obsahovat:
- Dílčí demontáž dožité zastaralé technologie elektroinstalace.
- Dílčí výměna technologických prvků výzbroje kobkové rozvodny VN – kobka AVA01 a AVA03.
- Výměna suchých transformátorů 22/0,4kV – 1000kVA za nové olejové hermetizované.

Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v Technické zprávě – dokumentaci pro výběr zhotovitele zpracované v březnu 2023 p. René Fryaufem, adresa zhotovitele Votočkova 351/19, 460 07 Liberec, ČKAIT: 0501451, pod zakázkovým číslem 23/03/01, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41198/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Vzor čestného prohlášení 55.00 KB 10.05.2023 15:07:34
Příloha č.2 ZP – Technická zpráva – dokumentace pro výběr zhotovitele 915.07 KB 10.05.2023 15:07:34
Příloha č.3 ZP – Položkový rozpočet 23.81 KB 10.05.2023 15:07:34
Příloha č.4 ZP - Návrh smlouvy o dílo 176.50 KB 10.05.2023 15:07:34
Příloha č.5 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 46.83 KB 10.05.2023 15:07:34
Zadávací dokumentace 430.28 KB 10.05.2023 15:07:34


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 314.59 KB 15.08.2023 15:13:19


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
písemná zpráva zadavatele 175.01 KB 01.09.2023 11:56:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Revize-ez s.r.o. 02092603 Zařazen Česká republika Ne 2 334 442,24 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Revize-ez s.r.o. 02092603 2 334 442,24 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH