PD – Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000039
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.05.2023 15:44:08
Lhůta pro podání nabídek
30.05.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavby v Areálu autobusy Hranečník, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod souhrnným názvem „PD – Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení“.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41200/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.00 MB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 25.59 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 509.84 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 3 - Seznam významných zakázek 85.01 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 4 – Půdorys Haly pro opravu autobusů – karosárny 42.81 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 5 – Půdorys Hala mycí 94.89 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 6 – Půdorys Haly těžké a lehké údržby 1.14 MB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.56 KB 10.05.2023 15:44:08
Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.94 KB 10.05.2023 15:44:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data