Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Mládeže - budova č. 3 levá část
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ Mládeže - budova č. 3 levá část
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000010
Evidenční číslo VZ
VZ 2023-013-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2023 13:16:45
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2023 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se úpravu a opravu části sociálního zařízení v budově ZŠ Mládeže č. 3 levá část (WC 2x dívky + 1x chlapci) vč. elektroinstalace, úpravy topení a doplnění vzduchotechniky. Práce budou realizovány dle požadavků Krajské hygienické stanice. Rozsah stavební ch prací je stanoven výkazy výměr, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací
a závazným stanoviskem.
Práce budou probíhat v letních měsících v termínu od 03.07.2023 do 25.08.2021
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 127 161.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41290/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 41.55 MB 11.05.2023 13:16:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data