Stavební úpravy sociálního zařízení MS nám. Republiky - přístavba venkovního WC
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy sociálního zařízení MS nám. Republiky - přístavba venkovního WC
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
VZ 2023-014-DRZ-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.05.2023 08:04:58
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2023 09:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v přístavbě venkovního WC vč. elektroinstalace na dvoře objektu a v souladu s požadavky dotčených orgánů. Rozsah stavební ch prací je stanoven výkazy výměr, smlouvou o dílo, projektovou dokumentací a závaznými stanovisky.

Práce budou probíhat v letních měsících v termínu od 03.07.2023 do 25.08.2023
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
490 107.87 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41298/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 17.51 MB 12.05.2023 08:04:58
Doplnění zadávací dokumentace o část elektro 591.83 KB 15.05.2023 09:47:04


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 71.11 KB 17.05.2023 06:47:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data