Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000014
Evidenční číslo VZ
Z2023-021631
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.05.2023 12:36:57
Lhůta pro podání nabídek
23.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je čištění dešťových kanalizačních vpustí v majetku města Znojma. K datu zahájení tohoto zadávacího řízení jejich celkový počet činil 1859 ks.
Čištění dešťových vpustí zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:
- otevření (odsunutí) mříže dešťové vpusti, opláchnutí mříže a vnitřních stěn dešťové vpusti tlakovou vodou;
- odsátí nečistot z kalového prostoru dešťové vpusti pomocí hadice o minimálním průměru DN 100 mm. Větší předměty, které nebudou pomocí hadice odsáty (např. kameny a cihly), odstraní dodavatel mechanicky s použitím ručního nářadí;
- po prvotním vyčištění dešťové vpusti od sedimentů bude její vnitřní povrch opětovně opláchnut tlakovou vodou. Zároveň bude propláchnut navazující úsek odpadního potrubí a vizuálně bude překontrolována jeho průchodnost pro odtékající vodu;
- následně bude obsah kalového prostoru dešťových vpustí odsát a zcela vyčištěn (tzv. dosucha);
- po dokončení čištění bude mříž dešťové vpusti osazena na původní místo a bude provedena kontrola jejího řádného uložení.

Dešťové vpusti budou čištěny 2x ročně, v jarním a podzimním termínu. V roce 2023 zadavatel předpokládá na základě uzavřené smlouvy na realizaci této veřejné zakázky provedení čištění jen 1x, a to v podzimním termínu; v roce 2027 zadavatel obdobně předpokládá na základě uzavřené smlouvy na realizaci této veřejné zakázky provedení čištění jen 1x, a to v jarním termínu. Práce spojené s čištěním dešťových vpustí budou probíhat vždy společně s blokovým čištěním ulic. Jiné termíny realizace řádného čištění dešťových vpustí zadavatel nepřipouští.
Součástí předmětu veřejné zakázky a sjednané smluvní ceny bude i následná manipulace s odsátým sedimentem a likvidace kalů na řízené skládce odpadů.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Mgr. Darja Kosmáková
kosmakova@advientender.cz
+420 603494433
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41853/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Mgr. Darja Kosmáková
kosmakova@advientender.cz
+420 603494433
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace_zip 617.81 KB 25.05.2023 12:36:57
Zadávací dokumentace 348.87 KB 25.05.2023 12:36:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data