Oprava povrchu místní komunikace Žlutý kopec, Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava povrchu místní komunikace Žlutý kopec, Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000012
Evidenční číslo VZ
Z2023-051325
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.05.2023 12:02:56
Lhůta pro podání nabídek
07.09.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava povrchu obousměrné dvoupruhové obslužné místní komunikace v délce 248,2 metrů, oprava povrchů stávajících chodníků a vjezdů na ulici Žlutý Kopec. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 725 356.64 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41765/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.10.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 722.44 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 50.50 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 2 ZD - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 54.00 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.22 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 124.33 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 66.66 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 15.09 MB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 439.96 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 60.50 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 401.50 KB 29.05.2023 12:02:56
Příloha č. 11 ZD - Čestné prohlášení ke střetu zájmů (vzorový dokument) 51.00 KB 29.05.2023 12:02:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 303.98 KB 10.11.2023 14:32:23


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 41.97 KB 03.11.2023 12:02:41
MV - registr smluv - dodatek č. 01 20.01 KB 12.04.2024 11:14:08


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 479.85 KB 06.06.2023 15:09:51
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 02 605.46 KB 09.06.2023 15:18:39
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03 1.40 MB 15.06.2023 16:14:37
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 04 459.20 KB 23.06.2023 15:26:38
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 05 459.13 KB 18.07.2023 10:10:15
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 06 15.49 MB 11.08.2023 10:57:18
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 07 718.22 KB 18.08.2023 12:26:36
Protokol otevírání obálek 210.84 KB 11.09.2023 10:41:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KARETA s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne 2 744 585,55 bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne 3 190 035,40 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 3 986 505,82 bez DPH
- s DPH
BERKASTAV s.r.o. 02657392 Zařazen Česká republika Ne 3 159 000,00 bez DPH
- s DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. 25357352 Zařazen Česká republika Ne 3 676 208,22 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KARETA s.r.o. 62360213 2023 2 744 585,55 bez DPH
3 320 948,52 s DPH
1 072 124,75 bez DPH
1 297 270,95 s DPH
KARETA s.r.o. 62360213 2024 2 796 780,86 bez DPH
3 384 104,84 s DPH
1 724 656,09 bez DPH
2 086 833,88 s DPH