Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 v Liberci – Demolice objektů v Doubí u Liberce
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I/35 v Liberci – Demolice objektů v Doubí u Liberce
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
07/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.09.2023 13:16:41
Lhůta pro podání nabídek
09.10.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je provedení demolice objektů na parc. č. 641, 644/3 a 603 v k.ú. Doubí u Liberce, a s nimi souvisejících technologických objektů a inženýrských sítí, odstranění náletové zeleně a stromů (jen nezbytně nutné pro provádění díla), vybavení a komunálního odpadu z objektů, a to včetně zpracování realizační projektové dokumentace provádění prací, statického návrhu postupu bourání a technologického postupu při zabezpečení bouracích prací, zajištění potřebných průzkumů a vytýčení sítí.
Veřejná zakázka představuje zakázku design&build. Výsledkem demoličních prací musí být kompletní odstranění objektů z pozemků a s nimi souvisejících technologických objektů, náletové zeleně a stromů (jen nezbytně nutné pro provádění díla), vybavení a komunálního odpadu z objektů a sousedních pozemků, a to za sjednanou celkovou nabídkovou cenu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 065 134.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/42485/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 317.87 KB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 1 - Technická specifikace 39.16 MB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 2 - Závazný návrh Smlouvy 58.56 KB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 37.81 KB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 4 – Vzor krycího listu nabídky 22.71 KB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 17.23 KB 20.09.2023 13:16:41
Příloha č. 6 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 198.98 KB 20.09.2023 13:16:41


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 147.06 KB 26.09.2023 11:25:39


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění v registru smluv 42.94 KB 07.11.2023 11:43:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data