Stavební úpravy části oplocení areálu DDM Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy části oplocení areálu DDM Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000025
Evidenční číslo VZ
15434/2023
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.06.2023 08:38:52
Lhůta pro podání nabídek
30.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce poslední části stávajícího oplocení areálu Domu dětí a mládeže Kyjov. Tento projekt navazuje na projekt „Oprava vstupní brány“, který je v režii Pedagogicko-psychologické poradny Hodonín.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v půdorysu, řezech a pohledech, výkaze materiálu a vizualizaci budoucího stavu (příloha č. 1 této Výzvy), dále v návrhu smlouvy (příloha č. 2 této Výzvy) a ve výkazu výměr (příloha č. 3 této Výzvy).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/42753/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
12.07.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 497.46 KB 21.06.2023 08:38:52
Příloha č. 1_Půdoryr, řezy a pohledy, výkaz materiálu a vizualizace 10.65 MB 21.06.2023 08:38:52
Příloha č. 2_Návrh Smlouvy o dílo 132.50 KB 21.06.2023 08:38:52
Příloha č. 3_Výkaz výměr 94.77 KB 21.06.2023 08:38:52
Příloha č. 4_Čestné prohlášení 74.81 KB 21.06.2023 08:38:52
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 21.06.2023 08:38:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí_o_zrušení_VZMR_STAVEBNÍ_ÚPRAVY_ČÁSTI_OPLOCENÍ_DDM_KYJOV 391.69 KB 12.07.2023 10:10:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data