Rekonstrukce měnírny Mariánské Hory
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce měnírny Mariánské Hory
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000056
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.06.2023 12:39:11
Lhůta pro podání nabídek
20.07.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Rekonstrukce měnírny Mariánské Hory“. Předmět díla je specifikován v dokumentaci pro provádění stavby vypracované společností R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o., IČO: 278 51 443, a to v rozsahu:
SO 01 – Hlavní stavba,
PS 01 – Elektroinstalace – uzemnění,
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který po ocenění dodavatelem bude tvořit přílohu č. 1 smlouvy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43265/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 959.06 KB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.17 KB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 614.74 KB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 13.00 MB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 4 - Seznam významných stavebních prací 89.13 KB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 96.72 KB 29.06.2023 12:39:11
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 83.52 KB 29.06.2023 12:39:11


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 vč. přílohy 580.54 KB 07.07.2023 11:14:35
Verze 1 512.24 KB 07.07.2023 10:56:44


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Informace o nabídkových hodnotách 348.52 KB 21.07.2023 14:45:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data