PD - Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000063
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2023 16:14:41
Lhůta pro podání nabídek
29.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD - Rekonstrukce střechy Měnírna Slezská“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání povolení stavby dráhy v podrobnostech DPS (dále jen DSP+DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 10 v platném znění, včetně soupisu prací a rozpočtu. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy.

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44996/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 2.41 MB 10.08.2023 16:14:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data