Obnova vybavení pro uskladnění léčiv a termolabilního materiálu
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova vybavení pro uskladnění léčiv a termolabilního materiálu
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000023
Evidenční číslo VZ
F2023-038981
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.09.2023 13:57:38
Lhůta pro podání nabídek
24.10.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
!!! Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, a to do 24.10.2023 do 10:00 hodin.!!!


Předmětem veřejné zakázky je pořízení chladícího vybavení pro uskladnění léčiv a termilabilního materiálu vč. monitoringu teplot v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Předmět zakázky zahrnuje kromě zajištění dopravy zařízení s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení uživatele či instruktáž obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46254/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.11.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 463.76 KB 04.09.2023 13:57:38
Příloha č.1 ZP - Vzor čestného prohlášení 55.00 KB 04.09.2023 13:57:38
Příloha č.2 ZP - Specifikace veřejné zakázky 77.23 KB 21.09.2023 15:17:11
Verze 1 76.59 KB 04.09.2023 13:57:38
Příloha č.3 ZP - Formulář ceny 71.50 KB 04.09.2023 13:57:38
Příloha č.4 ZP - Návrh kupní smlouvy 263.50 KB 04.09.2023 13:57:38


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 ze dne 21.9.2023 426.90 KB 21.09.2023 15:14:08
Příloha č.2 ZD - Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č.1 Příloha č. 2 ZD - Formulář technické specifikace dodávek - Upraveno ve smyslu vysvětlení ZD č. 1 - Dokument nahrazuje původní uveřejněný formulář ze dne 4.9.2023 77.23 KB 21.09.2023 15:16:43


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 280.44 KB 30.11.2023 14:40:45


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 339.81 KB 06.11.2023 23:38:18
Příloha č.1 - Zpráva o hodnocení nabídek 602.47 KB 06.11.2023 23:38:32
Příloha č.2 - Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraným dodavatelem 158.70 KB 06.11.2023 23:38:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Fisher Scientific, spol. s r.o. 45539928 Zařazen Česká republika Ne 4 750 638,00 bez DPH
- s DPH
VWR International s.r.o. 63073242 Zařazen Česká republika Ne 4 855 284,00 bez DPH
- s DPH
TRIGON PLUS s.r.o. 46350110 Zařazen Česká republika Ne 4 898 968,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Fisher Scientific, spol. s r.o. 45539928 4 750 638,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH