PD - Rozšíření smyčky Výškovice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Rozšíření smyčky Výškovice
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000066
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.09.2023 12:47:46
Lhůta pro podání nabídek
19.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace „PD – Rozšíření smyčky Výškovice“ pro vydání společného povolení stavby (dále jen DUSP) včetně Informačního modelu stavby „Building Information Modeling“ (dále jen BIM dokumentace) v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále jen DPS) včetně BIM dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) včetně BIM dokumentace v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Předmětem plnění je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušných povolení pro umístění a realizaci stavby, včetně dokumentace pro majetkoprávní vypořádání a včetně všech poplatků souvisejících se všemi povoleními. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru prováděné stavby po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, blíže specifikován v příloze č. 1 smlouvy.
Dále předmětem této veřejné zakázky je zřízení a zajištění jednotného datového prostředí „Common Data Environment “ (dále jen CDE), zajištění přístupu a využívání CDE ze strany objednatele, a to na dobu do 31.12.2026. Požadavky na CDE jsou podrobně popsány v dokumentu EIR, který je přílohou č. 1 a 2 smlouvy.

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46348/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace vč. příloh 3.17 MB 01.09.2023 12:47:46


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 421.22 KB 15.09.2023 08:52:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data