Elektrochirurgické generátory
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Elektrochirurgické generátory
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000024
Evidenční číslo VZ
NsPCL 23-právní
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.09.2023 23:29:04
Lhůta pro podání nabídek
27.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických generátorů v počtu 7 ks vč. příslušenství pro Centrální operační sály Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. včetně poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Předmět zakázky zahrnuje kromě zajištění dopravy zařízení s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení uživatele či instruktáž obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46491/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.11.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Vzor čestného prohlášení 54.50 KB 11.09.2023 23:29:04
Příloha č.2 ZP - Specifikace veřejné zakázky 143.00 KB 11.09.2023 23:29:04
Příloha č.3 ZP - Formulář ceny 40.50 KB 11.09.2023 23:29:04
Příloha č.4 ZP - Návrh kupní smlouvy 263.00 KB 11.09.2023 23:29:04
Zadávací dokumentace 411.72 KB 11.09.2023 23:29:04


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 332.33 KB 06.11.2023 15:19:37


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 279.64 KB 23.11.2023 14:23:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Promedeus s.r.o. 04939948 Zařazen Česká republika Ne 2 699 611,00 bez DPH
- s DPH
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu 27068641 Zařazen Česká republika Ne 3 008 195,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Promedeus s.r.o. 04939948 2 699 611,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH