Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník - část B
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava komunikací Areál Autobusy Hranečník - část B
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000067
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.09.2023 14:28:57
Lhůta pro podání nabídek
26.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění VZ je zejména odstranění betonového ostrůvku, tzn. odstranění silničních obrub, jedno řádku žulových kostek a zeleného pásu, jenž je veden uprostřed ostrůvku a následné položení nového betonového krytu parkoviště, přičemž bližší popis předmětu plnění je uveden mj. v Příloze č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo a v příloze č. 1 Smlouvy – Popis požadovaných prací včetně geodetického zaměření nových ploch v zadní části Areálu autobusy Hranečník. Podrobná a úplná specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46500/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace včetně příloh 2.47 MB 06.09.2023 14:28:57


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data