PD – Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000070
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.09.2023 08:12:16
Lhůta pro podání nabídek
04.10.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „PD – Areál dílny Martinov – Přestavba skladu 03“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46781/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.78 KB 12.09.2023 08:12:16
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 392.34 KB 12.09.2023 08:12:16
Příloha č. 3 ZD - Sklad 03 Půdorys 86.66 KB 12.09.2023 08:12:16
Příloha č. 4 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 94.48 KB 12.09.2023 08:12:16
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 33.38 KB 12.09.2023 08:12:16
ZD - PD - Areál dílny Martinov - Přestavba skladu 03 973.91 KB 12.09.2023 08:12:16


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 659.33 KB 20.09.2023 08:13:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data