Pronájem manipulátorů 2023
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pronájem manipulátorů 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000027
Evidenční číslo VZ
Z23036
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.09.2023 10:37:13
Lhůta pro podání nabídek
29.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je pronájem 7 ks manipulátorů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikací technických požadavků na Stroje je součásti přílohy č. 1 závazného návrhu Smlouvy – Technická specifikace a požadavky. Závazný návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování servisních služeb po dobu pronájmu, zaškolení obsluhy při uvedení Strojů do provozu (zaškolení 2 osob pro každý stroj), předání příslušenství ke Strojům (např. návodu v českém jazyce) a v případě nefunkčnosti Stroje dodání stroje náhradního. Zadavatel uvádí, že předpokládaný proběh motohodin se pohybuje do 1000 motohodin za celé období jednotlivého Stroje. Zadavatel s opatrností upozorňuje, že cena za plnění je paušální bez vlivu na průběh motohodin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 363 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/47015/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.11.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 158.53 KB 18.09.2023 10:37:13
Příloha 2 Výzvy - Smlouva 67.93 KB 18.09.2023 10:37:13
Příloha 5 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.64 KB 18.09.2023 10:37:13
Příloha 1 Smlouvy - Technická specifikace 12.36 KB 18.09.2023 10:37:13
Příloha 2 Smlouvy - Soupis k ocenění 12.01 KB 18.09.2023 10:37:13


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem 680.28 KB 02.11.2023 15:38:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data